kuala lumpur

Menghabiskan Waktu di Kuala Lumpur

Pucuk dicinta ulam tiba…   Ini kali pertama saya melakukan perjalanan keluar negeri. Pertama kalinya pula saya melewati proses pemeriksaan imigrasi…

Continue reading