wisata di kuala lumpur

Menghabiskan Waktu di Kuala Lumpur

Pucuk dicinta ulam tiba…   Ini kali pertama saya melakukan perjalanan keluar negeri. Pertama kalinya pula saya melewati proses pemeriksaan imigrasi…

Continue reading